Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

Περιγραφή Πιστοποίησης

Σε ποιους απευθύνεται:

Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μη, οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να επιμορφωθούν πάνω στην αντιμετώπιση φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών καταστροφών και κρίσεων.

Προαπαιτούμενα Σχήματος:
Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης στις εξετάσεις καθώς και ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές απαιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Πιο συγκεκριμένα οι απαιτήσεις για τις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SOCIAL MEDIA) της TOTALCERT είναι οι εξής:
Ακαδημαϊκά κριτήρια
•             Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
•             Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
•             Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
•             Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
•             Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
•             Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα
•             Προγράμματα κατάρτισης όπως αυτό προδιαγράφετε στο πλαίσιο του προγράμματος VOUCHER
•             Προγράμματα κατάρτισης ανέργων
Βασικές δεξιότητες/γνώσεις

•             Ελληνική Γλώσσα (ανάγνωση και γραφή)

 

Διαδικασία Πιστοποίησης
Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SOCIAL MEDIA) της TOTALCERT, είναι ως ακολούθως:
              ✓  Μέθοδος
Γραπτώς (paper based)
              ✓  Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων
Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice) 100 συνολικά βαθμοί.
Κάθε ερώτηση λαμβάνει δύο (2) βαθμούς.
              ✓  Διάρκεια: 1 ώρα (60 λεπτά)
              ✓  Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 70% στο σύνολο του τεστ ( 60/100 βαθμοί) 
              ✓  Επιτήρηση: Φυσική επιτήρηση 
              ✓  Χρήση Βιβλίων ή άλλου Υλικού: 

Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων ή άλλου υλικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Γλώσσα

Ελληνικά

Επίπεδο

Εισαγωγικό

Διάρκεια

Εξεταστικά Κέντρα

  • KEK MASTER
  • 3Μ ΠΛΑΝ Α.Ε.
  • ΚΕΚ ΙΜΕΕ
  • ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ
  • ΚEΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε.
  • ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ
  • Practica

Παρόμοιες Πιστοποιήσεις

Με την πιστοποίηση “Στελέχους Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων” της TOTALCERT ο κάτοχός πιστοποιείται στις βασικές γνώσεις, ικανότητες και πρακτικές έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες για…
Η επιτυχής απόκτηση αυτής της πιστοποίησης θα δώσει στον κάτοχό του την έγκριτη γνώση αλλά και παράλληλα την αυτοπεποίθηση, ότι θα είναι προετοιμασμένοι να βοηθήσουν, όχι μόνο τον εαυτό…