Βασικές Δεξιότητες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Περιγραφή Πιστοποίησης

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όλους τους υποψηφίους/πολίτες που έχουν κατανοήσει το πρόβλημα της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και την επιτακτική ανάγκη προετοιμασίας τους για την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων. Η επιτυχής απόκτηση αυτής της πιστοποίησης θα δώσει στο/την κάτοχό του/της , την αυτοπεποίθηση ότι θα είναι προετοιμασμένοι να βοηθήσουν, όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και την οικογένειά τους, τον συνάδελφό τους, το συνεργάτη τους και γενικότερα το συμπολίτη τους.

Προαπαιτούμενα Σχήματος:
Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης στις εξετάσεις καθώς και ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές απαιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Πιο συγκεκριμένα οι απαιτήσεις για τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ της TOTALCERT είναι οι εξής:
Ακαδημαϊκά κριτήρια
•             Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
•             Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
•             Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
•             Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
•             Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
•             Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα
•             Προγράμματα κατάρτισης όπως αυτό προδιαγράφετε στο πλαίσιο του προγράμματος VOUCHER
•             Προγράμματα κατάρτισης ανέργων
Βασικές δεξιότητες/γνώσεις

•             Ελληνική Γλώσσα (ανάγνωση και γραφή)

Διαδικασία Πιστοποίησης
Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης  «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» της TOTALCERT, είναι ως ακολούθως:
              ✓  Μέθοδος
Γραπτώς (paper based)
              ✓  Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων
Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice) 100 συνολικά βαθμοί.
Μία δυνατή απάντηση από 2-5 πιθανές απαντήσεις.
Κάθε ερώτηση λαμβάνει δύο (2) βαθμούς.
              ✓  Διάρκεια: 1 ώρα (60 λεπτά)
              ✓  Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 50% στο σύνολο του τεστ ( 50/100 βαθμοί) 
              ✓  Επιτήρηση: Φυσική επιτήρηση 
              ✓  Χρήση Βιβλίων ή άλλου Υλικού: 

Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων ή άλλου υλικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Εξεταστέα Ύλη 
•             Ορισμός φυσικών καταστροφών
•             Πυρκαγιά: κίνδυνοι πρόκλησης, αιτίες και επιπτώσεις
•             Βασικές αρχές πρόληψης πυρκαγιάς
•             Βασικές αρχές αντιμετώπισης πυρκαγιάς
•             Ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση εγκλωβισμού από πυρκαγιά
•             Ενδεδειγμένες ενέργειες αποκατάστασης από το φαινόμενο της πυρκαγιάς
•             Πλημμύρες: κίνδυνοι πρόκλησης, αιτίες και επιπτώσεις
•             Βασικές αρχές πρόληψης πλημμύρας
•             Βασικές αρχές αντιμετώπισης πλημμύρας και ανθρωπίνων λαθών
•             Ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου
•             Σεισμός: κίνδυνοι, αιτίες και επιπτώσεις
•             Βασικές αρχές πρόληψης σεισμού
•             Ενδεδειγμένες ενέργειες αποκατάστασης
•             Βασικές αρχές γνώσης και συνεργασίας των πολιτών με τους Θεσμούς και το κράτος στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών
Γλώσσα

Ελληνικά

Επίπεδο

Εισαγωγικό

Διάρκεια

50λ

Εξεταστικά Κέντρα

  • KEK MASTER
  • 3Μ ΠΛΑΝ Α.Ε.
  • ΚΕΚ ΙΜΕΕ
  • ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ
  • ΚEΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε.
  • ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ
  • Practica

Παρόμοιες Πιστοποιήσεις

Με την πιστοποίηση “Στελέχους Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων” της TOTALCERT ο κάτοχός πιστοποιείται στις βασικές γνώσεις, ικανότητες και πρακτικές έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες για…
Η επιτυχής απόκτηση αυτής της πιστοποίησης θα δώσει στον κάτοχό του την έγκριτη γνώση αλλά και παράλληλα την αυτοπεποίθηση, ότι θα είναι προετοιμασμένοι να βοηθήσουν, όχι μόνο τον εαυτό…