Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, 8μηνης διάρκειας για 36.500 ανέργους

Ξεκίνησαν στις 29/06/2020 οι αιτήσεις για τη νέα κοινωφελή εργασία σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους από 18 ετών και πάνω, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε ειδικές κατηγορίες (μακροχρόνια άνεργοι, μέλη οικογενειών χωρίς εργαζόμενο, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι άνω των 29 …

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, 8μηνης διάρκειας για 36.500 ανέργους Διαβάστε Περισσότερα »