Υγεία & Πρόνοια2

Υγεία & Πρόνοια2

Ταξινόμηση

Στέλεχος Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση Πόνου - Ψυχολογική Στήριξη - Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας)

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για την διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα