Υγεία & Πρόνοια

Υγεία & Πρόνοια

Ταξινόμηση

1. Στέλεχος Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Περιγραφή Πιστοποίησης

Σε ποιους απευθύνεται

Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μη, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες και να επιμορφωθούν πάνω στην Διαχείριση ενός εκτάκτου περιστατικού και της Παροχής Πρώτων βοηθειών.

Η πιστοποίηση «Πρώτων Βοηθειών» της TOTALCERT αποδεικνύει με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι ο πιστοποιημένος να είναι σε θέση να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο περιστατικό και την Παροχή Πρώτων βοηθειών.

Προαπαιτούμενα Σχήματος

 Ακαδημαϊκά κριτήρια

    Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

•   Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα

•   Προγράμματα κατάρτισης (VOUCHER)

•   Προγράμματα κατάρτισης ανέργων

•   Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)


Διαδικασία Πιστοποίησης

Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης  «Πρώτων Βοηθειών» της TOTALCERT, είναι ως ακολούθως: 

Γραπτώς (paper based)

Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων

Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)

                Διάρκεια: 1 ώρα (60 λεπτά)

              Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 60% στο σύνολο του τεστ

- Υπό διαπίστευση από τον Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024

 

2. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση Πόνου - Ψυχολογική Στήριξη - Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας)


 Περιγραφή Πιστοποίησης


   Σε ποιους απευθύνεται


Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μη, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες και να επιμορφωθούν πάνω στην Διαχείριση Πόνου, στην Ψυχολογική Στήριξη ατόμων που έχουν ανάγκη και στις Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας. 

Η πιστοποίηση «Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας» της TOTALCERT αποδεικνύει με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι ο κάτοχός της κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει άρτιου επιπέδου υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας.

Προαπαιτούμενα Σχήματος

Ακαδημαϊκά κριτήρια

   Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

•  Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα

•  Προγράμματα κατάρτισης (VOUCHER)

•  Προγράμματα κατάρτισης ανέργων

•  Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)


 Διαδικασία Πιστοποίησης


Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης  «Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας» της TOTALCERT, είναι ως ακολούθως: 


Γραπτώς (paper based)

Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων

Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)

                Διάρκεια: 1 ώρα (60 λεπτά)

               Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 60% στο σύνολο του τεστ.

- Υπό διαπίστευση από τον Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024