Στέλεχος Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Στέλεχος Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Ταξινόμηση

Περιγραφή Πιστοποίησης

Σε ποιους απευθύνεται

Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μη, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες και να επιμορφωθούν πάνω στην Διαχείριση ενός εκτάκτου περιστατικού και της Παροχής Πρώτων βοηθειών.

Η πιστοποίηση «Πρώτων Βοηθειών» της TOTALCERT αποδεικνύει με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι ο πιστοποιημένος να είναι σε θέση να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο περιστατικό και την Παροχή Πρώτων βοηθειών.

Προαπαιτούμενα Σχήματος

 Ακαδημαϊκά κριτήρια

    Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

•   Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα

•   Προγράμματα κατάρτισης (VOUCHER)

•   Προγράμματα κατάρτισης ανέργων

•   Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)


Διαδικασία Πιστοποίησης

Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης  «Πρώτων Βοηθειών» της TOTALCERT, είναι ως ακολούθως: 

Γραπτώς (paper based)

Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων

Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)

                Διάρκεια: 1 ώρα (60 λεπτά)

              Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 60% στο σύνολο του τεστ

- Διαπιστευμένο από τον Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024