Στέλεχος Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Στέλεχος Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Ταξινόμηση

Περιγραφή ΠιστοποίησηςΣε ποιους απευθύνεται

Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μη, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες και να επιμορφωθούν πάνω στην οργάνωση και Λειτουργία Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Με την πιστοποίηση “Στελέχους Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων” της TOTALCERT αποδεικνύει με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι ο κάτοχός της κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει άρτιου επιπέδου υπηρεσίες για την διαχείριση και οργάνωση υπηρεσιών/εργασιακών τομέων του Δημοσίου αλλά και Ιδιωτικού τομέα.


Προαπαιτούμενα Σχήματος

Ακαδημαϊκά κριτήρια

• Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
• Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα
• Προγράμματα κατάρτισης (VOUCHER)
• Προγράμματα κατάρτισης ανέργων
• Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)

Διαδικασία Πιστοποίησης

Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης «Οργάνωση και Λειτουργία Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων» της TOTALCERT, είναι ως ακολούθως:

Γραπτώς (paper based)
Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)

✓ Διάρκεια: 1 ώρα (60 λεπτά)
✓ Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 70% στο σύνολο του τεστ.


- Διαπιστευμένο από τον Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024