Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση Πόνου – Ψυχολογική Στήριξη – Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας)

Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση Πόνου – Ψυχολογική Στήριξη – Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας)

Ταξινόμηση

 Περιγραφή Πιστοποίησης


   Σε ποιους απευθύνεται


Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μη, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες και να επιμορφωθούν πάνω στην Διαχείριση Πόνου, στην Ψυχολογική Στήριξη ατόμων που έχουν ανάγκη και στις Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας. 

Η πιστοποίηση «Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας» της TOTALCERT αποδεικνύει με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι ο κάτοχός της κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει άρτιου επιπέδου υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας.

Προαπαιτούμενα Σχήματος

Ακαδημαϊκά κριτήρια

   Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

•  Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα

•  Προγράμματα κατάρτισης (VOUCHER)

•  Προγράμματα κατάρτισης ανέργων

•  Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)


 Διαδικασία Πιστοποίησης


Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης  «Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας» της TOTALCERT, είναι ως ακολούθως: 


Γραπτώς (paper based)

Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων

Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)

                Διάρκεια: 1 ώρα (60 λεπτά)

               Βάση ΕπιτυχίαςΤουλάχιστον 60% στο σύνολο του τεστ.

- Διαπιστευμένο από τον Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024