Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

Ταξινόμηση

Σε ποιους απευθύνεται


Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μη, οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να επιμορφωθούν πάνω στην αντιμετώπιση φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών καταστροφών και κρίσεων.

Με την πιστοποίηση “Στελέχους Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων” της TOTALCERT ο κάτοχός πιστοποιείται στις βασικές γνώσεις, ικανότητες και πρακτικές έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση εκδήλωσης φυσικής, βιολογικής ή τεχνολογικής καταστροφής ή κρίσης.


Προαπαιτούμενα Σχήματος


Ακαδημαϊκά κριτήρια

• Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
• Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα
• Προγράμματα κατάρτισης ( VOUCHER)
• Προγράμματα κατάρτισης ανέργων
• Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)


Διαδικασία Πιστοποίησης

Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης «Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων» της TOTALCERT, είναι ως ακολούθως:

Γραπτώς (paper based)

Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων

Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)

✓ Διάρκεια: 1 ώρα (60 λεπτά)
✓ Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 70% στο σύνολο του τεστ

- Διαπιστευμένο από τον Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024