Παρουσίαση

Παρουσίαση

Ο σκοπός μας είναι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης προσώπων σε πανελλαδική κλίμακα, αλλά και στο εξωτερικό.

Κύριος στόχος της TOTALCERT είναι να παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες στο πεδίο των Πιστοποίησεων Προσώπων και Συστημάτων. H TOTALCERT προκειμένου να εξασφαλίσει  την αμεροληψία, και ένα αδιάβλητο περιβάλλον διενέργειας εξετάσεων προβλέπει στην λειτουργία ανεξάρτητων εξεταστικών κέντρων τα οποία ακολουθούν και εφαρμόζουν τις απαραίτητες προδιαγραφές και διαδικασίες που το ίδιο διαμορφώνει και καθορίζει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Όραμά μας είναι να εξελισσόμαστε συνεχώς και να ανταποκρινόμαστε στα Εθνικά και Διεθνή πρότυπα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Να επεκταθούμε σε νέες δραστηριότητες και Πιστοποιήσεις σε όλους τους αναπτυσσόμενους τομείς της Οικονομίας και να είμαστε προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούμε σε εξετάσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αλλά και πολύγλωσσων εξετάσεων. Τέλος πολύ σημαντικό είναι για εμάς η ανάπτυξη εξετάσεων Πιστοποίησης για ΑΜΕΑ.