Οικονομία & Διοίκηση2

Οικονομία & Διοίκηση2

Ταξινόμηση

Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους ΟΤΑ

Στέλεχος Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων