Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

Ταξινόμηση

Περιγραφή Πιστοποίησης

 

Σε ποιους απευθύνεται

 

Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μη, οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους πάνω στην διαχείριση μέτρων πρόληψης και ελέγχου διαφόρων λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.

Η πιστοποίηση πάνω στα «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας» της TOTALCERT αποδεικνύει με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι ο πιστοποιημένος να είναι σε θέση να εντοπίζει και να διαχειρίζεται περιστατικά ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

 

Προαπαιτούμενα Σχήματος

 

 Ακαδημαϊκά κριτήρια

 

    Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

•   Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα

•   Προγράμματα κατάρτισης (VOUCHER)

•   Προγράμματα κατάρτισης ανέργων

•   Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)

 

Διαδικασία Πιστοποίησης

 

Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης της TOTALCERT για το συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι ως ακολούθως: 

-Γραπτώς (paper based)

-Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων

-Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)

              Διάρκεια: 1 ώρα (60 λεπτά)

              Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 60% στο σύνολο του τεστ

 

Υπό διαπίστευση από το Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024