Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για την διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα

Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για την διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα

Ταξινόμηση

Περιγραφή Πιστοποίησης

 

     Σε ποιους απευθύνεται

 

Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μη, οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους πάνω στην διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικές νόσους και διαταραχές για την προστασία των ιδίων αλλά και του οικείου περιβάλλοντος του.

Η πιστοποίηση πάνω στα «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για την διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα» της TOTALCERT αποδεικνύει με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι ο πιστοποιημένος να είναι σε θέση να εντοπίζει και να διαχειρίζεται  τις γνώσεις βασικών  θεωριών, αρχών και διαδικασιών και έχει την δυνατότητα  να χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές τεχνικές -μεθόδους  με σκοπό την  ορθή  διαχείριση ασθενών με Ψυχιατρικά προβλήματα (π.χ. κατάθλιψη, εξάρτηση, απομόνωση, στιγματισμός, μετατραυματικό στρες κ.λ.π.)

 

Προαπαιτούμενα Σχήματος

 

Ακαδημαϊκά κριτήρια

 

   Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

•  Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα

•  Προγράμματα κατάρτισης (VOUCHER)

•  Προγράμματα κατάρτισης ανέργων

•  Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)

 

 Διαδικασία Πιστοποίησης

 

Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης της TOTALCERT για το συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι ως ακολούθως:

-Γραπτώς (paper based)

-Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων

-Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)

               Διάρκεια: 1 ώρα (60 λεπτά)

               Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 60% στο σύνολο του τεστ.

 

- Υπό διαπίστευση από το Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024